Home

Tennis Vereniging MED

 

Actie:

1 seizoen tennissen voor € 40.00 i.p.v. € 75.00

 

Voor € 40.00 p.p. (junioren € 20.00)

mag men het gehele seizoen 2015 gebruik

maken van de banen

 

 

Algemene Informatie

 

Tennis Vereniging MED Park

Het tennispark is gelegen aan de Insel 25, 6442 AJ Brunssum

perfecte gravel banen met verlichting

Parkeergelegenheid voor uw auto

Fietsenstalling op het park beschikbaar

 

Tennisseizoen 2015

Het tennisseizoen loopt van 1 april tot medio oktober

Dit is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden

 

Nieuwsbrief MED

Per jaar verschijnt 4x de nieuwsbrief MED, waarin u actuele

informatie van onze vereniging aantreft

In de nieuwsbrief staat o.a. de evenementenkalender van

het hele seizoen

Onze nieuwsbrief biedt adverteerders de gelegenheid reclame

te maken voor hun bedrijf

 

Bestuur, ledenadministratie en redactie

Ben Janssen, voorzitter

Frank Starremans, secretaris

Marcel Quadtflieg, penningmeester

Paul Keulen, adviseur en complexbeheer

 

 

Contact

Secretariaat: 045-5232606 of tvmed@hotmail.nl

Bezoek ook onze facebookpagina:

(https://www.facebook.com/tvmed1)

 

Tennispark

De Insel 25

6442 AJ Brunssum

Tel. 045-5232606

Kvk nummer 40186467

 

Baan beschikbaarheid

De banen zijn voor alle leden vrij bespreekbaar

Tijdens competitie en toernooien gelden er andere regels

Deze zullen via e-mail kenbaar gemaakt worden

 

Contributie

 

Junioren tot en met 17 jaar €35.00

Senioren vanaf 18 jaar €75.00

Vrienden van MED €25.00

Bonds- en districtsbijdrage voor junioren en senioren is €15,00.

 

Gezinskorting voor het derde gezinslid is € 7.00.

Gezinskorting voor het vierde gezinslid en daarop volgende

gezinsleden is € 12.00 p.p.

Onder een gezinslid wordt verstaan een lid van een familie die op

een en hetzelfde adres woonachtig is. Uitzonderingen hierop zijn: uit huis wonende kinderen/studenten die ook als gezinslid worden aangemerkt

en hierbij dus ook gebruik mogen maken van deze korting.

 

 

 

U kunt uw contributie voor seizoen 2015 overmaken ten name van Tennisvereniging MED Brunssum ING IBAN: NL02 INGB 0004 1758 34